วัน/เวลา/สถานที่

องค์ความรู้เรื่อง

กิจกรรมครั้งที่

ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง A 11 อาคารอัสสัมชัญ
ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก
 
เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ
และช่วยการค้นคว้าสำหรับ
นักวิจัยอย่างมืออาชีพ
 1/2560

<< View Picture >>