School of Arts : Business Chinese

List name of books on September 2016

English Language
No.
Title
Call No.
Access No.
1
Ancient Chinese architecture /  Lou Qingxi translated by Chen Ping
931 L886a 2005
80942 c.1
2
The ancient city of Pingyao /  Xiangqin Kong
711.40951 K82a 2001
80963 c.2
3
Ancient sculpture /  text by Wu Wen and Sun Shuming ; English editor Kuang Peihua
730.951 W959a 2005
80937 c.2
4
Cheng yu 100 =  100 Chinese idioms and set phrases /  Yin Binyong bian zhu ; Han Hui fan yi ; Liu Feng and Liu Gengtao hui tu
495.186421 C518 2008
80943 c.1
5
Chinese characters /  Han Jiantang ; translated by Wang Guozhen & Zhou Ling
495.111 H233c 2009
80980 c.1
6
Chinese furniture:  exploring China's furniture culture /  Zhang Xiaoming ; translated by Kang Jian, Han Huizhi & Wang Wenliang
749.0951 Z63c 2009
80981 c.1
7
Chinese myths and legends /  Chen Lianshan ; translated by Zhang Fengru
398.20951 C518c 2009
80979 c.1
8
Chinese traditional culture and modern life
495.186421 Z63 2000
80940 c.1
9
Dang dai guo wai zhongguo xue yan jiu /  He Peizhong zhu bian
951.007 D182 2006
80992 c.1
10
Dong wu qu wen =  Animal stories/  Li Yuan bian yi
808.87 D682 2006
80991 c.1
11
Dui wai Han yu kou yu jiao xue yan jiu  /  zhu bian Li Xiaoqi
495.182 D873 2006
80945 c.1
12
Dui wai Han yu yue du yu xie zuo jiao xue yan jiu /  zhu bian Li Xiaoqi
495.182 Du873 2006
80946 c.1
13
Dui wai Han yu zong he ke jiao xue yan jiu /  zhu bian Li Xiaoqi
495.182 Di873 2006
80947 c.1
14
Guilin /  editor and text Cao Lei
915.12804 G956 2003
80973 c.1
15
Guo ji shang wu han dian yu he tong =  International business communications and contracts /  Chen Yongsheng ... [et al.] pien ch
658.45 G977 1999
80971 c.1
16
Han yu jiao yu xue bi bei:  jiao shen me? zen me jiao? =  Chinese essentials : what and how  /  Fu Haiyan zhu
495.10712 F949h 2007
80967 v.1 c.2
17
Han yu jiao yu xue bi bei:  jiao shen me? zen me jiao? =  Chinese essentials : what and how  /  Fu Haiyan zhu
495.10712 F949h 2007
80968 v.2 c.2
18
Han yu shang wu tong zhong ji kou yu jiao cheng /  Dong Jin zhu bian ; Dong Jin, Fan Xuejiao bian zhu
495.18202465 H252 2009
80953 c.2
19
Jia =  Family /  Ba Jin
F B111j 2010
80938 c.2
20
Kongzi shuo : ni hao =  Confucius says ni hao!
181.112 K82 2008
80970 c.1
21
Liu xing Han yu =  Popular Chinese expressions /  edited by Li Shujuan
495.17 L783 2008
80939 c.2
22
Lun yu jing hua ban =  A selected collection of the analects /  bian zhu Cai Xiqin
181.112 L961 2007
80982 c.1
23
Man hua han yu 101 ju. Lu you pian =  Chinese 101 in cartoons. For travelers /  Zhang Jing, Chen Xiaoning and Peng Bo bian zhu
495.183421 M266 2008
80985 c.1
24
Man hua Han yu 101 ju:  CEO pian =  Chinese 101 in cartoons : for CEOs /  Zhang Jing, Chen Xiaoning
495.183421 Z63m 2008
80984 c.1
25
Networks in China /  Zhao Shijun ; translated by Nie Peng and Xu Weifeng
303.4833 Z63n 2006
80983 c.1
26
Qian zhe dong xi =  Money talks/  Li Yuan bian
808.7 Q1 2006
80989 c.1
27
Qing gan pian =  Sentiment /  Dong Xinying bian yi
S.S. Q1 2005
80990 c.1
28
Sheng huo pian =  Life /  Zhang bin yan, Dong xin ying bian yi
204.4 S546 2004
80988 c.1
29
Suzhou /  text by Wu Wen ; translate  by Xu Mingjiang
915.104 W959s 2004
80962 c.2
30
Traditional painting /  text, Liao Pin ; English editor He Jun ; translator Yu Ling
759.951 L693t 2004
80941 c.1
31
Wang luo Han yu =  Internet Chinese /  He Jun, Xu Ying bian zhu
495.1 W246 2004
80986 c.1
32
Wei cheng =  The besieged city /  Qian Zhong Shu
F Q1w 2010
80969 c.2
33
The wiles of war:  36 military strategies from ancient China /  compiled and translated by Sun Haichen
355.00951 W676 2009
80993 c.1
34
Xian dai Han yu liang ci yong fa ci dian /  Xianzhen Guo
R 495.131 G977x 2002
80964 c.2
35
Xian dai Han yu liang ci yong fa ci dian /  Xianzhen Guo
R 495.131 G977x 2002
80965 c.3
36
Xian dai Han yu liang ci yong fa ci dian /  Xianzhen Guo
R 495.131 G977x 2002
80966 c.4
37
Xiu xian sheng huo Han yu  =  Chinese for leisure life /  Lu Lanlan bian zhu ; Liu Linhai fan yi
495.18 X6 2004
80987 c.1
38
Yong he gong =  Lamasery of Harmony and peace /  compiled by Wu Wen bian
294.36570951 Y55 1999
80972 c.1
39
Yong Ying yu shuo Zhongguo. Ming cheng =  Talk about China in English. Famous cities /  Zhong Xi, Li Zhaoping zhu bian
951 Yo55 2008
80952 c.1
40
Yong Ying yu shuo Zhongguo. Ming xiao =  Talk about China in English. Famous colleges and universities /  Wang Dejun and Zhang Jie zhu bian
378.51 Y55 2008
80949 c.1
41
Yong Ying yu shuo Zhongguo. Ti yu =  Talk about China in English. Sports /  
796.0951 Y55 2008
80948 c.1
42
Yong Ying yu shuo Zhongguo. Wen hua =  Talk about China in English. Culture /  Wang Dejun and Lu Yunfang zhu bian
390.0951 Y55 2008
80951 c.1
43
Yong ying yu shuo Zhongguo:  Ming ren =  Talk about China in English:  Celebrities /  Cui Yanju and Fang Qingwei zhu bian
306.0951 Y55 2008
80950 c.1
44
Zhen yan pian =  Maxim /  Lin Li, Chen Aiming, Li Xiaoyan bian yi ; Han Qingyue shen jiao
398.9 Z63 2004
80944 c.1
45
Zhongguo jing dian gu shi =  Chinese classical stories /  zhu bian Xiong Liang ; fan yi Fan Xiaoxing.
398.20951 Z63 2009
80974 v.1 c.1
46
Zhongguo jing dian gu shi =  Chinese classical stories /  zhu bian Xiong Liang ; fan yi Fan Xiaoxing.
398.20951 Z63 2009
80975 v.2 c.1
47
Zhongguo jing dian gu shi =  Chinese classical stories /  zhu bian Xiong Liang ; fan yi Fan Xiaoxing.
398.20951 Z63 2009
80976 v.3 c.1
48
Zhongguo jing dian gu shi =  Chinese classical stories /  zhu bian Xiong Liang ; fan yi Fan Xiaoxing.
398.20951 Z63 2009
80977 v.4 c.1
49
Zhongguo jing dian gu shi =  Chinese classical stories /  zhu bian Xiong Liang ; fan yi Fan Xiaoxing.
398.20951 Z63 2009
80978 v.5 c.1