School of Arts : Business Chinese

List name of books on Academic year 2016 (Aug.2016 - July 2017)

August 2016
English Language
No.
Title
Call No.
Access No.
1
Chinese gardens /  Lou Qingxi ; translated by Zhang Lei and Yu Hong
712.60951 L886c 2003
80806 c.2
2
Dao de pian =  Morality /  Li Xiaoyan, Chen Aiming bian yi, Lin Li shen jiao
170 D211 2005
80810 c.1
3
Dian gu 100 =  Stories behind 100 chinese idioms /  Zhou Lingzhong, He Zeren bian, yi ; Li Shiji hui tu
895.1 D538 2008
80859 c.1
4
HSK (chu, zhong deng) qua gong lue ci hui shou ce =  HSK strategies vocabulary handbook (elementary intermediate) /  Zhu Ning and Zhao Jing bian zhu
495.1076 H873 2007
80812 c.1
5
Jianming hanyu yufa =  A concise Chinese grammar /  by Guo Zhenhua
495.182421 G977j 2008
80857 c.1
6
Lives of Chinese emperors /  editor Lan Peijin ; text by Shi Fang ; translated by Zhang Yuan
951 S555l 2008
80818 c.1
7
Shang ban zhe jian shi =  Office workers /  Li Yuan bian yi
808.87 S528 2006
80861 c.1
8
Shang mao gao ji han yu =  Advanced Business Chinese /  Jin zhenbang, Shi keyan bian zhu
495.182421 S528 2001
80811 c.1
9
Shi yong jie zou Han yu =  Practical rhythmic Chinese /  Yin Jinghua (John Jing-hua Yin), Sun Yiqing (Diana Yiqing sun) zhu
495.183421 Y51s 2008
80809 c.1
10
Tang dai chuan qi xuan =  Selected Tang dynasty stories /  edited by Shen Jiji ... [et al.] ; translated by Yang Xianyi and Gladys Yang
S.S. T164 2003
80813 c.1
11
The pocket interpreter:  Chinese /  editor, Yan Ying ; English editor, Xu Rong ; editorial assistant, Fred Richardson
495.183421 P739 2007
80817 c.1
12
Tong yan wu ji =  Childlike innocence/  Li Yuan bian yi
808.87 T665 2006
80858 c.1
13
Wai guo ren shi yong sheng huo Han yu =  Practical Chinese for English speakers /  De-an Wu Swihart, Cong Meng bian zhu ; revise by William H. O'Donnell
495.182421 W138 2004
80807 p.1 c.1
14
Wai guo ren shi yong sheng huo Han yu =  Practical Chinese for English speakers /  De-an Wu Swihart, Cong Meng bian zhu ; revise by William H. O'Donnell
495.182421 W138 2004
80808 p.2 c.1
15
Xie hou yu 100 =  100 Chinese two-part allegorical sayings /  Yin Binyong bian zhu ; Jiacen fan yi ; Ouyang Yi hui tu
398.9951 X6 2009
80860 c.1
16
Yong Ying yu shuo Zhongguo. Li shi =  Talk about China in English. History /  Tian Huashi and Li Zhaoping zhu bian
951 Y55 2008
80815 c.1
17
Yong Ying yu shuo Zhongguo. Yng shi =  Talk about China in English. Film and TV series /  Jia Bing, Wang Minhua zhu bian
791.430951 Y55 2009
80816 c.1
18
Yong Ying yu shuo Zhongguo.lü you = Talk about China in English.tourism / Li Zhaoping and Zhong Xi zhu bian
338.479151 Y55 2008
80814 c.1
19
Zhongguo wen hua mian mian guan =  The Ins and outs of Chinese culture =  La culture chinoise sous toutes ses faces  /  Mei Lichong, Wei Huiluan and Yang Junxuan
495.186 M499z 2007
80819 c.1
 
September 2016
English Language
No.
Title
Call No.
Access No.
1
Ancient Chinese architecture /  Lou Qingxi translated by Chen Ping
931 L886a 2005
80942 c.1
2
The ancient city of Pingyao /  Xiangqin Kong
711.40951 K82a 2001
80963 c.2
3
Ancient sculpture /  text by Wu Wen and Sun Shuming ; English editor Kuang Peihua
730.951 W959a 2005
80937 c.2
4
Cheng yu 100 =  100 Chinese idioms and set phrases /  Yin Binyong bian zhu ; Han Hui fan yi ; Liu Feng and Liu Gengtao hui tu
495.186421 C518 2008
80943 c.1
5
Chinese characters /  Han Jiantang ; translated by Wang Guozhen & Zhou Ling
495.111 H233c 2009
80980 c.1
6
Chinese furniture:  exploring China's furniture culture /  Zhang Xiaoming ; translated by Kang Jian, Han Huizhi & Wang Wenliang
749.0951 Z63c 2009
80981 c.1
7
Chinese myths and legends /  Chen Lianshan ; translated by Zhang Fengru
398.20951 C518c 2009
80979 c.1
8
Chinese traditional culture and modern life
495.186421 Z63 2000
80940 c.1
9
Dang dai guo wai zhongguo xue yan jiu /  He Peizhong zhu bian
951.007 D182 2006
80992 c.1
10
Dong wu qu wen =  Animal stories/  Li Yuan bian yi
808.87 D682 2006
80991 c.1
11
Dui wai Han yu kou yu jiao xue yan jiu  /  zhu bian Li Xiaoqi
495.182 D873 2006
80945 c.1
12
Dui wai Han yu yue du yu xie zuo jiao xue yan jiu /  zhu bian Li Xiaoqi
495.182 Du873 2006
80946 c.1
13
Dui wai Han yu zong he ke jiao xue yan jiu /  zhu bian Li Xiaoqi
495.182 Di873 2006
80947 c.1
14
Guilin /  editor and text Cao Lei
915.12804 G956 2003
80973 c.1
15
Guo ji shang wu han dian yu he tong =  International business communications and contracts /  Chen Yongsheng ... [et al.] pien ch
658.45 G977 1999
80971 c.1
16
Han yu jiao yu xue bi bei:  jiao shen me? zen me jiao? =  Chinese essentials : what and how  /  Fu Haiyan zhu
495.10712 F949h 2007
80967 v.1 c.2
17
Han yu jiao yu xue bi bei:  jiao shen me? zen me jiao? =  Chinese essentials : what and how  /  Fu Haiyan zhu
495.10712 F949h 2007
80968 v.2 c.2
18
Han yu shang wu tong zhong ji kou yu jiao cheng /  Dong Jin zhu bian ; Dong Jin, Fan Xuejiao bian zhu
495.18202465 H252 2009
80953 c.2
19
Jia =  Family /  Ba Jin
F B111j 2010
80938 c.2
20
Kongzi shuo : ni hao =  Confucius says ni hao!
181.112 K82 2008
80970 c.1
21
Liu xing Han yu =  Popular Chinese expressions /  edited by Li Shujuan
495.17 L783 2008
80939 c.2
22
Lun yu jing hua ban =  A selected collection of the analects /  bian zhu Cai Xiqin
181.112 L961 2007
80982 c.1
23
Man hua han yu 101 ju. Lu you pian =  Chinese 101 in cartoons. For travelers /  Zhang Jing, Chen Xiaoning and Peng Bo bian zhu
495.183421 M266 2008
80985 c.1
24
Man hua Han yu 101 ju:  CEO pian =  Chinese 101 in cartoons : for CEOs /  Zhang Jing, Chen Xiaoning
495.183421 Z63m 2008
80984 c.1
25
Networks in China /  Zhao Shijun ; translated by Nie Peng and Xu Weifeng
303.4833 Z63n 2006
80983 c.1
26
Qian zhe dong xi =  Money talks/  Li Yuan bian
808.7 Q1 2006
80989 c.1
27
Qing gan pian =  Sentiment /  Dong Xinying bian yi
S.S. Q1 2005
80990 c.1
28
Sheng huo pian =  Life /  Zhang bin yan, Dong xin ying bian yi
204.4 S546 2004
80988 c.1
29
Suzhou /  text by Wu Wen ; translate  by Xu Mingjiang
915.104 W959s 2004
80962 c.2
30
Traditional painting /  text, Liao Pin ; English editor He Jun ; translator Yu Ling
759.951 L693t 2004
80941 c.1
31
Wang luo Han yu =  Internet Chinese /  He Jun, Xu Ying bian zhu
495.1 W246 2004
80986 c.1
32
Wei cheng =  The besieged city /  Qian Zhong Shu
F Q1w 2010
80969 c.2
33
The wiles of war:  36 military strategies from ancient China /  compiled and translated by Sun Haichen
355.00951 W676 2009
80993 c.1
34
Xian dai Han yu liang ci yong fa ci dian /  Xianzhen Guo
R 495.131 G977x 2002
80964 c.2
35
Xian dai Han yu liang ci yong fa ci dian /  Xianzhen Guo
R 495.131 G977x 2002
80965 c.3
36
Xian dai Han yu liang ci yong fa ci dian /  Xianzhen Guo
R 495.131 G977x 2002
80966 c.4
37
Xiu xian sheng huo Han yu  =  Chinese for leisure life /  Lu Lanlan bian zhu ; Liu Linhai fan yi
495.18 X6 2004
80987 c.1
38
Yong he gong =  Lamasery of Harmony and peace /  compiled by Wu Wen bian
294.36570951 Y55 1999
80972 c.1
39
Yong Ying yu shuo Zhongguo. Ming cheng =  Talk about China in English. Famous cities /  Zhong Xi, Li Zhaoping zhu bian
951 Yo55 2008
80952 c.1
40
Yong Ying yu shuo Zhongguo. Ming xiao =  Talk about China in English. Famous colleges and universities /  Wang Dejun and Zhang Jie zhu bian
378.51 Y55 2008
80949 c.1
41
Yong Ying yu shuo Zhongguo. Ti yu =  Talk about China in English. Sports /  
796.0951 Y55 2008
80948 c.1
42
Yong Ying yu shuo Zhongguo. Wen hua =  Talk about China in English. Culture /  Wang Dejun and Lu Yunfang zhu bian
390.0951 Y55 2008
80951 c.1
43
Yong ying yu shuo Zhongguo:  Ming ren =  Talk about China in English:  Celebrities /  Cui Yanju and Fang Qingwei zhu bian
306.0951 Y55 2008
80950 c.1
44
Zhen yan pian =  Maxim /  Lin Li, Chen Aiming, Li Xiaoyan bian yi ; Han Qingyue shen jiao
398.9 Z63 2004
80944 c.1
45
Zhongguo jing dian gu shi =  Chinese classical stories /  zhu bian Xiong Liang ; fan yi Fan Xiaoxing.
398.20951 Z63 2009
80974 v.1 c.1
46
Zhongguo jing dian gu shi =  Chinese classical stories /  zhu bian Xiong Liang ; fan yi Fan Xiaoxing.
398.20951 Z63 2009
80975 v.2 c.1
47
Zhongguo jing dian gu shi =  Chinese classical stories /  zhu bian Xiong Liang ; fan yi Fan Xiaoxing.
398.20951 Z63 2009
80976 v.3 c.1
48
Zhongguo jing dian gu shi =  Chinese classical stories /  zhu bian Xiong Liang ; fan yi Fan Xiaoxing.
398.20951 Z63 2009
80977 v.4 c.1
49
Zhongguo jing dian gu shi =  Chinese classical stories /  zhu bian Xiong Liang ; fan yi Fan Xiaoxing.
398.20951 Z63 2009
80978 v.5 c.1
 
November 2016
English Language
No.
Title
Call No.
Access No.
1
China tour guide:  cartoons /  Wang Qicheng
915.1 W246c 2009
81086 c.1
2
An introduction to second language acquisition research =  Di er yu yan xi de yan jiu gai kuang /  Diane Larsen-Freeman, Michael H. Long
401.93072 L334i 2010
81085 c.1
3
The sports of China's ethnic minority groups /  by Zhang Tao ; translated by Wang Guozhen, et al.
796.0951 Z63s 2007
81084 c.1
4
Tui dong zhuan ye hua de AP Zhong wen jiao xue:  da xue er nian ji Zhong wen jiao xue cheng gong mo shi zhi tan tao yu ying yong /  Zeng Miaofen zhu
495.182 Z54t 2007
81087 c.1
 
March 2017
English Language
No.
Title
Call No.
Access No.
1
Ao yun han yu 100 ju =  Basic Chinese 100 for Beijing 2008 Olympic Games /  Ren min jiao yu chu ban she bian
796.48 A638 2004
81253 c.1
2
Beijing yi zhi xing =  Beijing pointers:  daily phrases, Olympic terms /  Chang Yan bian zhu ; Cong Guoling deng yi
495.182421 B422 2006
81258 c.1
3
Beijing:  Green capital of China /  edited by Jing Changshun ; text by Yao Tian xin ; English translation by Linda Xu
951.156060222 Y25b 2008
81262 c.1
4
Chinese auspicious designs /  Gong Ning and Yun Wen
745.40951 C539 2009
81261 c.1
5
Du Fu shi xuan =  Du Fu selected poems /  Translated by Rewi Alley
895.11 D812d 2001
81257 c.1
6
Lu you han yu 1 =  Travel in Chinese 1 /  Lai Yunhe zhu bian
495.183421 L926 2008
81259 c.1
7
Profiles of 100 Chinese academicians /  Qian jiang wan bao zhu bian
920.751 P964 2008
81256 c.1
8
Yong Ying yu shuo Zhongguo:  Yi shu =  Talk about China in English:  Art /  Xi Zhong and Huashi Tian
709.51 X6y 2008
81254 c.1
9
Zhongguo gu dai duan pian xiao shuo xuan =  Stories of old China /  written by Jiang Fang
S.S. J61z 2003
81255 c.1
10
Zui xin shi jie di tu ji =  Latest World Atlas /  compiled China Map Publishing House ; editor Huang Xiulian and Chen Wenxuan
912.51 Z94 1998
81260 c.1
 
May 2017
English Language
No.
Title
Call No.
Access No.
1
Man hua Han yu 101 ju. Mei shi pian =  Chinese 101 in cartoons. For eating out /  Standaert J. Y.
495.183421 S785m 2009
81294 c.1
2
30 tian Han yu tong:  duan qi Han yu kou yu ke pen /  Ru Chen
495.1834 C518t 2002
81295 c.1
3
The tale of Beijing /  Sayuri Kobayashi
915.115604 S275t 2008
81296 c.1