School of Arts

List name of books on November 2016 

School of Arts : Business Chinese
English Language
No.
Title
Call No.
Access No.
1
China tour guide:  cartoons /  Wang Qicheng
915.1 W246c 2009
81086 c.1
2
An introduction to second language acquisition research =  Di er yu yan xi de yan jiu gai kuang /  Diane Larsen-Freeman, Michael H. Long
401.93072 L334i 2010
81085 c.1
3
The sports of China's ethnic minority groups /  by Zhang Tao ; translated by Wang Guozhen, et al.
796.0951 Z63s 2007
81084 c.1
4
Tui dong zhuan ye hua de AP Zhong wen jiao xue:  da xue er nian ji Zhong wen jiao xue cheng gong mo shi zhi tan tao yu ying yong /  Zeng Miaofen zhu
495.182 Z54t 2007
81087 c.1