ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอบทุนเฉลิมฉลอง 72 พรรษา นวมินทรมหาราช เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ แก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล จำนวน 8 ทุน ณ วังไกลกังวล  
Read More...
 

 

 

ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในโอกาสฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546  
Read More...

 

 

ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ซค. 9445 ผู้ได้สร้างชื่อเสียง และเกียรติยศแก่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และได้รับการจารึกนามไว้ใน HALL OF FAME เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553  
Read More...
 

 

 

 
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รับรางวัลศาสตรเมธี พุทธศักราช 2555 โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ    เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีมติเห็นสมควรประกาศเกียรติคุณภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ ศาสตรเมธี สาขาศึกษาศาสตร์ ด้านการ  บริหารการศึกษาเนื่องในปีฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี และเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุครบ 80  พรรษา เป็นปีครบชาตกาล 109 ปีของศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2555  
Read More...