ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
กิจกรรมครั้งที่ : 4/2563
องค์ความรู้เรื่อง : เทคนิคการติดตั้ง Proxy สำหรับการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
วัน/เวลา/สถานที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
สำนักหอสมุดวิทยาเขตหัวหมาก (St. Gabriel's Library)

Read More