ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
กิจกรรมครั้งที่ : 3/2563
องค์ความรู้เรื่อง : การสร้างโพสต์ผ่าน Facebook และ Line
วัน/เวลา/สถานที่ : วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
สำนักหอสมุดวิทยาเขตหัวหมาก (St. Gabriel's Library)

การสร้างโพสต์ผ่าน Facebook และ Line

Social Media Communications by A. Tap Yeophantong