ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 Author : ประทีป ม. โกมลมาศ
 Imprint : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554

 E-Book

 

 

The creator: one who dared to think, create, edify and inspire the lives of societies through the   sparks of educational zeal. 

 Author  : ประทีป ม. โกมลมาศ
 Imprint : ป.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548

 E-Book

The creator: 72nd birthday anniversary Reverend Brother Dr. Prathip Martin Komolmas   December 27, 2005 

 Author  : ประทีป ม. โกมลมาศ
 Imprint : ป.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548 

 E-Book

 

A man of faith and intuition

Author  : Assumption University of Thailand
Imprint : Bangkok : Assumption Univ., 2009

E-Book

 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 Author  : ประทีป ม. โกมลมาศ, 2476-
 Imprint : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554

 E-Book

80 ปี เจษฎาจารย์ ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ : ฝากไว้ในแผ่นดิน

 Author : สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 Imprint : กรุงเทพฯ : สามดีพริ้นติ้งอีควิปเม้นท์, 2556

 E-Book

72 years เจษฎาจารย์ ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ 

 Author : นิติภูมิ นวรัตน์
 Imprint : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2548

 E-Book

จากทุ่งนาสู่อาสนวิหารแห่งการเรียนรู้: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา

 Author  : ชวลิต หมื่นนุช
 Imprint : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2548

 E-Book

ครู อาจารย์ นักบริหารการศึกษา และนักบริหารการพัฒนา: ภราดา ดร. ประทีป โกมลมาศ 

 Author  : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญAuthor : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 Imprint : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2536

 E-Book

Ethics, moral and social responsibility formation of students: contemporary challenges for   catholic schools in Thailand

 Author  : Prathip M. Komolmas
 Imprint : S.l. : s.n., c2006

 E-Book

Catholic education in Thailand in the Eighties

 Author  : Prathip M. Komolmas
 Imprint : Bangkok : ABAC, 1982

 E-Book

Management of a higher education institution : its systems performance and systems effectiveness ; a case study of Assumption Business Administration College (ABAC)

 Author  : Prathip M. Komolmas
 Imprint : S.l. : Southeast Asia Interdisciplinary Development Institute, 1988

 

Academic Standards Assumption University of Thailand 2018

 Author  : Prathip M. Komolmas 

 Imprint : Bangkok : Assumption University Press

 E-Book